Vår specialitet - kaminer för varje smak!

Centralvärmekaminer

Centralvärmekamin – både mysig och praktisk

Vad avses med centralvärmekamin?

Centralvärmekamin är en kamin där man kan ansluta hela byggnadens centralvärmesystem – golvvärmerör och värmeelement. Förutom värme får man även varmt förbrukningsvatten.

Vid centralvärmekaminen har man strävat efter maximala resultat, inte bara i emotionellt avseende utan även i funktionaliteten. Med centralvärmekaminen utnyttjar man hela den producerade värmen på ett effektivt sätt.

Systemets uppbyggnad är följande: (se schemat)
 • Centralvärmekaminens kärna, vattenmantlad
 • Ackumulatortank med elektriska värmeelement
 • 2-systems keramisk varmvattenberedare, med elstöd
 • Slingtank
 • Cirkulationspumpar
 • Systemets rörledning, inkl golvvärme
 • Värmeelement
Man kan välja mellan kärnor av fyra olika modeller:
 • med rakt glas
 • med panoramglas
 • med 3-delat prismaglas
 • med prismaglas
Alla kärnor är tillgängliga med olika effekter: 15kW; 19kW; 24kW; 32-36kW

Hur fungerar det?

Kaminen fungerar på principen att när man eldar den börjar det i kärnan uppvärmda vattnet cirkulera och samlas i ackumulatortanken. Därifrån riktas det automatiskt till varmvattenberedaren, golvvärmesystemet eller värmeelementen med hjälp av cirkulationspumpar, alltefter behov. När eldning avbryts och temperaturen i systemet faller till en bestämd minimum kommer den elektriska uppvärmaren att behålla värmen i ackumulatortanken; så hålls huset varmt och man undviker frysning vintertid. Ägaren ställer själv in temperaturen.

Hur anläggs ett sådant system?

Före installationen av systemet måste man i samarbete med vår specialist bestämma vilket system passar byggnaden i fråga och med detta som utgångspunkt kommer man överens om budgeten. Om det är bäst att använda golvvärme eller värmeelement beror på situationen. Ifall byggnaden ännu är under uppförande och golven inte är klara skulle det vara förnuftigare att välja golvvärme eftersom den fördelar värmen jämnast och fungerar även som ”spismur” genom att ackumulera värmen i sin tur. Detta bidrar till att rummen behåller värmen längre. .
Om golven redan är färdiga kan man utföra systemet med värmeelement. Som regel placerar man värmeelementen under fönstren för att det mesta av kalluften kommer in genom fönstren. Hörnrum kan utrustas med några extra värmeelement. Det beror dock på byggnadens värmehållning. Ju bättre håller byggnaden värmen desto mindre blir kostnaderna i framtiden.

Vad kostar utförandet av ett system med centralvärmekamin?

Arbetenas budget beror först och främst på ytan på byggnaden som man ska värma, systemets sammanställning och inte minst designen på kaminen. Eftersom varje objekt är unikt kan man inte sätta något allmänt gällande pris.
Varför skulle jag välja en centralvärmekamin?

Var och en av oss vill ha värme, därför är det i alla fall nödvändigt att ha något slags värmeanordning, är det då en ugn, gaspanna eller en panna på annan bränsle. Vanligtvis önskar man sig även en kamin, för att njuta av den levande lågan. Dessutom vill man ha varmt vatten, därför installerar man vanligtvis en elektrisk varmvattenberedare.
En centralvärmekamin löser många problem på en gång - byggnaden har central huvuduppvärmning, man får en kamin för att njuta av den levande lågan, man får varmvatten och det viktigaste av allt - även när Du har varit borta en tid under den kalla årstiden KOMMER DU ALLTID TILL ETT VARMT HEM!

Innekaminer

Innekaminer kan i stort sett delas in följande -  luftvärmekaminer, öppna spisar, färdiga kaminer.

En luftvärmekamin är en kamin försedd med en mantel enligt den valda designen. Medan man eldar kaminen värms kärnan upp, den varma luften samlas i konvektionsdelen och leds in i rummet genom hålen ovanpå konvektionsdelen. Rummen värms upp relativt snabbt.

Det är även möjligt att anlägga luftvärmerör som går från konvektionsdelen till olika rum, för att bättre utnyttja värmen från kaminen. Systemet anläggs med särskilda luftvärmerör som är täckta med alufolie och värmeisolerade. Om man vill ha ett ännu intensivare varmluftsflöde installerar man en särskild fläkt med termostat som startar vid en vald temperatur. Temperaturintervallet är 20-90°C.

Vid valet av kärnan är det viktigt att ta hänsyn till ytan som kaminen ska värma upp. Alltefter detta ska man välja en kärna med motsvarande volym. Tumregeln är 1kW/10m2, men man bör aldrig välja gränslösningen (dvs 12kW kärna för 120m2) om kaminen är ämnad för huvuduppvärmning. Ständig eldning på högsta nivå förkortar kaminens livslängd avsevärt.

Designurvalet är mycket brett för luftvärmekaminer. Man kan beställa fabrikstillverkade stendelar men det är även möjligt att designa sin kamin enligt egna önskemål.

En öppen spis avser en vanlig kamin, men den har framför allt en estetisk funktion och har ingen kaminlucka. En sådan kamin passar för kunder som vill ha något originellt och inte fokuserar sig på värmefaktorn. Designmässigt finns det inga begränsningar. Med utgångspunkt i lokalens interiör kommer vi säkert hitta en passande lösning.

En färdig kamin är i princip samma som luftvärmekamin, den enda skillnaden är att den levereras tillsammans med färdiga stendelar som monteras ihop som en byggsats. Dessutom erbjuds det även färdiga kaminer utan stendelen. De är vanligtvis av gjutjärn eller värmebeständigt stål. De passar bra t ex i lägenheter där det redan finns en rökkanal eller i vilka som helst lokaler där man vill njuta av elden.

Utekaminer

Vår erfarenhet med installation av utekaminer sträcker sig tillbaka till början av år 2000 när vi påbörjade vår verksamhet.

Våra utekaminer tillverkas av granit- eller kalksten. Även andra material kommer på fråga. En utekamin kan avse kamin, spis, grill eller rökugn. Allefter egna önskningar kan utekaminen formas till ett utekök för sommarperioden vilket de flesta av våra kunder också har föredragit. Utekaminen kan även kompletteras med en berså av trä- eller metallstänger och underlaget beläggas med kalk-, trottoar- eller granitsten eller trä.    
Varje kamin är unik och egenartad, med andra ord – om Du beställer en utekamin kan Du vara säker på att Du aldrig möter en annan likadan.

Elkaminer

Du vill ha en kamin men har inga möjligheter att installera den eftersom Du inte har någon skorsten. Vi kan erbjuda Dig en lösning även för en sådan situation.

En elkamin passar bra i varje hem, oberoende av dess läge. Det enda att ta hänsyn till är att det ska finnas ett eluttag i närheten. Man kan beställa antingen bara en kaminkärna eller en kamin tillsammans med fasad.

Förutom det vackra utseendet fungerar elkaminen effektivt även som värmefläkt.
Man kan välja mellan värmeeffekter på 1kW och 2kW.
Alla elkaminer fungerar även som endast ”brasa”. Elförbrukningen är 60-130W, beroende på modellen.

Man har även tänkt på kunder som önskar sig en kamin med modernt utseende - som kan hängas på väggen liksom en plasma-TV.

Många elkaminer kan även styras med fjärrkontroll som garanterar bekvämlighet och tillåter att använda kaminens alla funktioner utan att resa sig.

I alla fall gäller att köparen inte kommer att ångra sig.

Skorstenar

Skorsten är en oundviklig del av en eldstad. Skorstenens historia sträcker sig tillbaka till den tid då man först började bygga väggar omkring den öppna eldstaden mitt på golvet som senare utvecklades till ugn, och behovet att leda ut röken uppstod.
Idag är tegelstensskorsten den vanligaste skorstenen, antingen med en eller flera rökkanaler, beroende på hur många eldstäder är anslutna.

Av modernare skorstenar kan man erbjuda även färdiga modulskorstenar av Schiedel, med antingen en eller två rökkanaler som anläggs av block.

Om skorsten med endast en rökkanal behövs och det är bråttom med installationen är Vilpra modulskorsten den enklaste lösningen. Skorstenen sammanställs av moduler.

Skorstensfläktar

Skorstensfläktar är fläktar som placeras på skorstenens topp för att förbättra draget.

Vi erbjuder skorstensfläktar av det danska företaget Exhausto.

Exhausto tillverkar och marknadsför helhetssystem av skorstensfläktar. Systemet består av en skorstensfläkt och ett automatiskt styrcenter som garanterar optimalt drag oberoende av skorstenens läge, diameter eller höjd. Urvalet av produkter möjliggör att lösa alla slags dragproblem och det finns produkter för:
 • ugnar och kaminer;
 • pannor med olika typer av bränsle;
 • rökkanaler med många eldstäder anslutna.

Det finns skorstensfläktar för både bostads- och industriskorstenar. De passar för skorstenar på värmeanordningar med såväl fast, flytande som gasbränsle. Skorstensfläktar avsedda för gaseldade anordningar har läckageskydd och uppfyller kraven enligt internationella standarder.

Vi kan erbjuda fläktar med dragkraft från 390m3/h till ca 7000m3/h.

Undersökningar med kamera

Undersökning av skorstens rökkanaler med hjälp av en kamera är en av de mest effektiva möjligheterna att undersöka skorstenens eller rökkanalernas faktiska skick. Utvändigt kan skorstenen verka stadig men vi är inte medvetna om den verkliga faran som är ännu påtagligare om skorstenen inte är ny.

Kameraundersökning av skorstenen visar oss om vi behöver att planera några arbeten för att säkerställa byggnadens brandsäkerhet, och i så fall vilka.

Förutom skorstenar kan man undersöka även andra öppningar, som till exempel ventilationsöppningar för att upptäcka eventuella tilltäppningar.

Undersökningarna delas in i två grupper:
 • vanlig observation
 • observation följd av grundlig analys
Den vanliga observationen är en tjänst där vår specialist utför en undersökning i skorstenen eller annan öppning med syfte att iaktta dess skick eller upptäcka tilltäppningar.

Observationen med grundlig analys är en tjänst där vår specialist utför en undersökning i skorstenen eller annan öppning. Hela undersökningstillfället spelas in. Med hjälp av inspelningen gör vi en analys och båda överlämnas till kunden. 

Säkerhet, föreskifter

Förutom den mysiga värmen och levande lågan är det viktigt att iaktta brandsäkerheten. Vårdslöshet, övereldning, eldstad lämnad utan uppsikt, en trasig skorsten eller ugnsvägg är de främsta orsakerna till brand. Nedan följer några rekommendationer som hjälper Dig att undvika eller minska brandrisken:
 1. Avlägsna överflödig aska från eldstaden innan Du börjar elda kaminen eller ugnen. Askan låter veden inte brinna ordentligt, därför bildas det mycket sot som samlas på väggarna på eldstaden och skorstenen. I längre perspektiv ökar det brandrisken;
 2. Använd endast ved som bränsle (helst lövved);
 3. Använd gärna ved som har torkat i minst 2 år. Fuktig ved brinner inte bra, värmefaktorn är låg och veden ger mycket restämnen;
 4. Använd aldrig flytande tändmedel för att tända veden i eldstaden. Använd ett för detta ändamål avsett fast tändmaterial;
 5. Bränn aldrig förpackningar, plastflaskor eller andra miljöfarliga material i Din ugn eller kamin. Sådana material ger mycket restämnen som samlas på eldstadens och skorstenens väggar, förkortar eldstadens och skorstenens livslängd avsevärt och är rätt svåra att få bort senare;
 6. Se till att ytan framför eldstaden är ren och att inget lättantändligt material finns där. Bränsle får inte förvaras närmare än 0,5 m från eldstadens sidor och inte närmare än 1,25 m från eldstadens framsida;
 7. Se till att golvytan framför eldstaden är av obrännbart material eller täckt med metallplåt. Vid en öppen eldstad ska plåtens mått vara 750 mm framför eldstaden och 150 mm på sidorna, räknat från eldstadens kant. Om eldstaden är utrustad med lucka ska plåtens mått vara 400 mm framför eldstaden och 100 mm på sidorna (om den öppna eldstadens öppning är t ex 400 mm bred ska plåtens mått vara 700x750 mm);
 8. Undvik övereldning av kaminen eller ugnen;
 9. Lämna eldstaden aldrig utan uppsikt!
 10. Avsluta eldning minst 2 timmar innan Du går och lägger dig eller lämnar hemmet;
 11. Om Du eldar året runt, se till att skorstenarna rengörs minst 2 gånger om året. Detta säkerställer bättre drag och hjälper Dig att spara ved. Dessutom undviker man att beck tänds i skorstenen;
 12. Om Du upptäcker spår efter rinnande beck på skorstenen eller sotluckor, kalla på en skorstensfejare utan dröjsmål;
 13. Förutom regelbunden sotning rekommenderar vi att kontrollera skorstenen även invändigt, särskilt om skorstenen är redan rätt gammal. Läs närmare om tjänsten under "Undersökningar med kamera"
 14. Vi rekommenderar Dig även att installera brandvarnare i Din bostad. Det bör även finnas en brandsläckare i varje hushåll.
Läs närmare i lagstiftningen.